tisdag, februari 12

SUN

Suburban Kids With Biblical NamesFuneral Face


i'm the stalker, the funeral face
that will follow you ever and ever you go
i'm the one that you want and you want me now
pretty soon it will happen
the sun will go murder the snowdet här är universums bästa vår-låt. blir så pepp!
och så funkar den som pepp för the love life. man ska ju tänka så som man vill ha det. mm..

Inga kommentarer: